07.06.2022

Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ» είναι η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμπίπτει στη Δράση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

•    Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 22 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου
•    Έως 10/6/2022 αναμένουμε να εκδοθεί ο οδηγός του προγράμματος
•    Επιδότηση 90% της καθαρής αξίας (από 900,00€ έως 18.000,00€ ανάλογα τα ΕΜΕ)
•    Επιδοτείται μόνο λογισμικό, όχι hardware

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
•    εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
•    αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
•    ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
•    αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Πλατφόρμα δικαιούχων: https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

Η διαδικασία αγοράς ακολουθεί τα εξής βήματα:

  • Λήψη επιταγής (voucher)
  • Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  • Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  • Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.    Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
2.    Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
3.    Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
4.    Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ύψος της Ενίσχυσης με βάση τον αριθμό προσωπικού (σε ΕΜΕ – Ετήσιες Μονάδες Εργασίας):

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ€1.000,0090%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ€2.000,0090%
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ€4.000,0090%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ€6.000,0090%
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ€10.000,0090%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ€12.000,0090%
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ€15.000,0090%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ€ 20.000,0090%
Η ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε. επιλέγει την Softweb για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό!
Το πιο Σύγχρονο Ψηφιακό Εργαλείο για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις: H Business Σουίτα της Softweb