17.06.2014

Η SOFTWeb ® μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Συνέντευξη στο Thrakinet για το Alexandroupoli Travel Guide App
Παρουσίαση του Pocketwarp στο Google I/O Extended