26.06.2014

Παρουσίαση του Pocketwarp (www.pocketwarp.com) στο Google I/O Extended, από τον Βαγγέλη Βογιατζή, υπεύθυνου του υποκαταστήματος στην Αλεξανδρούπολη.

Η SOFTWeb® μέλος του ΣΕΚΕΕ
Παρουσίαση PocketWarp Mobile Engine στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α.