Η πρόκληση

Η εταιρεία Ιανός Α.Ε. ήθελε να αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα που να προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων επιπλέον της βασικής λειτουργικότητας της παραγγελειοληψίας, προκειμένου να αυξήσει την πιστότητα των πελατών της.

Αξιοποιήσαμε την προϊοντική μας λύση PWW Β2C E-commerce με πλήρη διασύνδεση με το ERP της εταιρείας για ταχύτερη ανταπόκριση και αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα loyalty.

Η λύση μας

Το αποτέλεσμα

Χρησιμοποιώντας το PWW B2C E-commerce βελτιστοποιήθηκε το ταξίδι του καταναλωτή και ενισχύθηκε η δέσμευση των πελατών, ισχυροποιώντας τη θέση της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού.

ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.