04.05.2017

Είναι ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας η εκλογή του κ. Σπύρου Καράμπαμπα, Βusiness Development Director, στο νεο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ,(Hellenic Association of Mobile Application Companies (HAMAC)) καθώς και η εκλογή του στην θέση του ταμία.

Η εταιρεία μας, διαρκώς παρούσα στις εξελίξεις του κλάδου, λαμβάνει μια θέση ευθύνης προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει τους στόχους και τις προκλήσεις του κλάδου μέσω του συλλογικού του οργάνου.

Με την σειρά μας να ευχηθούμε επιτυχία στο νέο διοικητικό συμβούλιο και θα είμαστε παρόντες ενεργά και στην Βόρεια Ελλάδα, που έχει ανάγκη την παρουσία του ΣΕΚΕΕ.

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας SOFTWeb Adaptive IT Solutions (Απρίλιος 2017)
Live Without Bullying