13.02.2023

Θεσσαλονίκη 13.02.2023

Η Softweb® υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, σημείωσε σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών της τάξης του 17%, αποδεικνύοντας τη θέση της ως μια από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον κλάδο παροχής τεχνολογικών λύσεων σε επίπεδο νέων τεχνολογιών (Web και Mobile).

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες που επικράτησαν το 2022, η Softweb® κινήθηκε με σταθερά βήματα, εφάρμοσε πλήρως το επενδυτικό της πλάνο και διεκδίκησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Το επίκεντρο για το προηγούμενο έτος ήταν η εκπόνηση του πλάνου που είχε τεθεί σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής δομής, καθώς επίσης διεκδίκησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίστηκε η επένδυση στον τομέα «Έρευνας και Ανάπτυξης» των υφιστάμενων λύσεων της, προκειμένου να διευρυνθεί το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών & λειτουργιών των προϊόντων, ώστε να καλυφθούν περισσότερες οι επιχειρηματικές ανάγκες με τον πληρέστερο τρόπο. Αποτέλεσμα ήταν η αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων Softweb Business Suite (SBS) & Request For Approval (RFA) που είναι διαθέσιμα σε omni-channel λογική (Web και Mobile), και WMS Mobile Client. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η ενίσχυση της πελατειακής βάσης της εταιρείας στη διεθνή επικράτεια και η εδραίωση της στην ελληνική αγορά ως κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού νέων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα, το 2022 επετεύχθη αξιοσημείωτη ποσοτική & ποιοτική διεύρυνση του πελατολογίου της Softweb®, το οποίο αντανακλάται στην υιοθέτηση των λύσεων της από μία σειρά απαιτητικών πελατών όπως: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε., ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., PHARMIS Α.Ε., ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ Α.Ε., ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., GLOBAL FOODS Ε.Π.Ε., ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ε.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ A.E.B.E., ON OF ΙΚΕ, ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.,  ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., AUTO GS Α.Ε., , ΠΙΤΕΣ ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε., ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A.E., LINK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., MONOSETO Α.Ε.,  Ι. & Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Α.E., TRINITY Α.E., CAPTAIN ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι.Κ.Ε., ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY Α.Ε.,  ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε., Α. ΖΩΝΙΟΥ – Κ. ΜΠΕΚΡΗΣ Ο.Ε.

“Το 2022 επιβεβαίωσε την ηγετική μας θέση στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού. Σημαντικά στοιχεία για την εταιρεία το προηγούμενο έτος ήταν η αύξηση του τζίρου μας κατά 17% και ενδυνάμωση του τμήματος R&D, στοχεύοντας πάντα στην εξέλιξη και αναβάθμιση των προϊόντων που προσφέρουμε. Έτσι, αφού έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο διοικητικά όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το 2023 και επιφυλάσσουμε ανακοινώσεις στο προσεχές μέλλον για νέα δεδομένα και εξελίξεις.”

Ανάπτυξη με σταθερά βήματα και το 2022
Η Softweb μιλά για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στο Επιμελητήριο Έβρου