05.04.2022

Οικονομική κρίση, πανδημία, έλλειψη ρευστότητας, ρίξεις μεταξύ κρατών, αβεβαιότητα. Όλοι συμφωνούμε ότι για να διαχειριστούμε τη νέα πραγματικότητα απαιτείται νέος τρόπος σκέψης. Τί συμβαίνει, όμως, στον κλάδο των επιχειρήσεων;

Όλο και πιο συχνά ακούμε τη φράση “Ψηφιακός μετασχηματισμός”.

Γνωρίζουμε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν ήταν και δεν είναι απλά η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας.

Αντίθετα, ήταν και είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης αλλά και ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν πως οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους έχουν ήδη διαμορφώσει καινούριες συνήθειες και διαφορετικές προτιμήσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να αλλάξουν.

Η βιώσιμη επιχείρηση είναι αναγκαίο να μετατραπεί σε μια σύγχρονη, εξωστρεφή, ανταγωνιστική μονάδα παραγωγής προστιθέμενης αξίας, ώστε να έχει προοπτικές ανάπτυξης.

Τί προϋποθέτει, όμως, ο ψηφιακός μετασχηματισμός:

  • Στρατηγικό τεχνολογικό συνεργάτη.
  • Ξεκάθαρο και μετρήσιμο όραμα.
  • Ισχυρή βούληση.
  • Φιλόδοξη στρατηγική και σωστό σχεδιασμό αναγκών και προτεραιοτήτων.
  • Ετοιμότητα και στήριξη από το σύνολο των εμπλεκομένων στην φιλοσοφία και κουλτούρα της επιχείρησης.
  • Προσεκτική υλοποίηση και αποτελεσματική διάθεση πόρων και εργαλείων.

Το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι μία γραμμική διαδικασία αλλά ένα αέναο ταξίδι και έχει ως βασικά χαρακτηριστικά τον ξεκάθαρο στόχο, την δέσμευση και την συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού με ένταση σε όλα τα επίπεδα καθώς επίσης και την εξέλιξη του οράματος με την πάροδο του χρόνου. Στη νέα αυτή ψηφιακή πορεία οι ηγέτες χρειάζεται να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, που ενεργούν και αντιδρούν. Πολύτιμος αρωγός των επιχειρήσεων στην ψηφιακή τους προσπάθειά είναι ο τεχνολογικός ηγέτης, ο οποίος είναι προσκολλημένος στο μέλλον, την καινοτομία και ικανός να οραματιστεί νέες τεχνολογίες.

Η ενοποίηση και αυτοματοποίηση των διεργασιών και λειτουργιών που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την αδιατάρακτη δημιουργία αξίας. Πως; Με το να δίνει τόσο στα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης όσο και σε πελάτες και προμηθευτές τη δυνατότητα να διατηρούν μια διαρκή και εξ’ αποστάσεως διαδραστική επικοινωνία, συνδεσιμότητα και πρόσβαση με τα συστήματα της επιχείρησης.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί εχέγγυο για την ίδια την επιβίωση των επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους της αγοράς. Άλλωστε, στο νέο οικονομικό περιβάλλον ενισχύεται το καινοτόμο επιχειρηματικό πνεύμα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην παρούσα δύσκολη περίοδο θα δώσει τις αναγκαίες και κατάλληλες λύσεις διαμορφώνοντας ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο Επιχειρείν στο οποίο η επιχειρησιακή συνέχεια αλλά και η “συνεχιζόμενη δραστηριότητα” θα είναι διασφαλισμένες περισσότερο από ποτέ.

5+1 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΟ B2B E-COMMERCE
Omnichannel – η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επιχείρησή σας!