24.04.2017

Γιατί χρειάζεται η επιχείρησή σας μια B2E εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα;
Καθώς η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα αυξάνεται, οι εργασιακές συνήθειες αλλάζουν μαζί με τη νέα τεχνολογία. Η μετάβαση στο mobile θα βοηθήσει στη μελλοντική επιτυχία των επιχειρήσεων.

Η φράση «enterprise mobility», αναφέρθηκε πολύ το 2016 και είχε τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες καθώς και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην αναδιάρθρωση και στην ενσωμάτωση του mobile στις στρατηγικές τους. Στο προσκήνιο βρίσκεται λοιπόν η ανάπτυξη ενδοεταιρικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (B2E = Business to Enterprise). Ποιά θα είναι όμως η εξέλιξη του mobile για τις επιχειρήσεις?

Ήδη τον Ιούνιο του 2015, οι Gartner (αναλυτές του κλάδου της τεχνολογίας) προέβλεψαν ότι η ζήτηση των επιχειρήσεων για mobile, θα ξεπεράσει το διαθέσιμο δυναμικό ανάπτυξης κατά πέντε προς ένα και πως θα γίνει απαραίτητη προϋπόθεση για τις περισσότερες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2017. Μια μεγάλη πρόβλεψη, αλλά εφόσον τα πλεονεκτήματα είναι τεράστια, την καθιστούν εφικτή.

Εκτός από την ενίσχυση των εσόδων, την βελτίωση της παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους και την διασφαλιση θέσης υπεροχής σε σχέση με τον ανταγωνισμό, το mobile για τις επιχειρήσεις καθιστά ευκολότερο για τους υπαλλήλους να εργάζονται εξ αποστάσεως. Η πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες και λειτουργικότητες όταν βρίσκονται εκτός του χώρου εργασίας, είναι πολύ σημαντική για επιχειρήσεις με μεγάλο εργατικό δυναμικό.

Και η κατασκευή εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, σημαίνει ότι μπορεί να αναπτυχθούν εξατομικευμένα ανάλογα με τι αναγκες της εκάστοτε επιχείρησης και για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Είτε πρόκειται για την παρακολούθηση της παράδοσης μιας παραγγελίας, την διασύνδεση με διάφορα back-end συστήματα (ERP, CRM κλπ), την ανακοίνωση των νέων των επιχειρήσεων ή την απλούστευση των διαδικασιών εντός της εταιρείας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη κάνει το mobile προτεραιότητα.

Κατά τη διάρκεια του 2016, οι επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας και κοινής ωφέλειας, της μεταποίησης και των κατασκευών, της τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης, υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό αυτήν την τεχνολογία.

Η ποιότητα και η αισθητική των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα αυξήθηκαν σημαντικά το 2016, και οι εταιρείες θα πρέπει να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά ενδοεταιρικές εφαρμογές ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εργαζομένων αλλά και της δυναμικής της εταιρείας στο σύνολό της.

Η SOFTWeb ως καινοτόμα και διορατική εταιρεία πληροφορικής με λύσεις web & mobile, έχει εδώ και 8 χρόνια επενδύσει και εξειδικευτεί στον τομέα των κινητών εφαρμογών. Έχει δημιουργήσει την καινοτόμα και βραβευμένη τεχνολογία PocketWarp. Η διαρκής παρουσία της εταιρείας σε τεχνολογικά events του εξωτερικού την εμπλουτίζει διαρκώς με συνεργασίες αλλά και αποτύπωση των τάσεων της αγοράς καθώς και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Για περισσότερα τεχνολογικά νέα και πληροφορίες, μείνετε συντονισμένοι στο site μας www.softweb.gr .

Είμαστε διαθέσιμοι σε 8 χώρες στον κόσμο για να ακούσουμε και να δώσουμε λύσεις στις ανάγκες σας.

Γιατί χρειάζεται η επιχείρησή σας μια B2B εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα;
Η σύγχρονη επιχείρηση επενδύει στην ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων κινητών συσκευών.